Vlees met een keurmerk

Het Pork Best varkensvlees voldoet aan de eisen van het keurmerk Keten Duurzaam Varkensvlees. Het keurmerk Keten Duurzaam Varkensvlees past precies bij Pork Best. Het vlees is afkomstig van varkenshouders die aan dit keurmerk voldoen. Deze familiebedrijven zorgen samen met de dierenarts goed voor hun dieren; ze gebruiken zo min mogelijk antibiotica. De boerderijen zijn diervriendelijk ingericht. Ook streven de varkenshouders naar een duurzame bedrijfsvoering, met zo min mogelijk milieubelasting en een laag (groene) energieverbruik.