Verantwoord vlees

beef-verantwoordDe kwaliteit van het stukje vlees dat op uw bord ligt, heeft alles te maken met dierwelzijn. Niets lekkerder dan het vlees van een dier dat een gezond leven heeft gehad. En dat hebben de Beef Best runderen.

Dat begint al als ze een klein kalfje zijn. De pasgeboren kalfjes blijven gedurende de zoogperiode bij hun moeder. Zomers zijn ze buiten, in de weide, ’s winters in de stal.

Als de runderen ’s winters naar binnen gaan, komen ze in ruime, schone stallen. Hier lopen ze gewoon los en krijgen ze een dik ligbed van stro. De boeren die het Beef Best rundvlees leveren, hechten namelijk veel waarde aan dierwelzijn!

De meeste runderen worden door een vaste veerijder of de boer zelf getransporteerd. De chauffeur is gekwalificeerd voor het vervoer van levend vee en gaat net als wij respectvol om met de runderen.

Dat we waarde hechten aan dierwelzijn en kwaliteit, beloven we niet zomaar. Al onze boeren voldoen aan de IKB regeling.