Verantwoord vlees

U kiest voor de volle smaak van Pork Best. Varkens die afkomstig zijn uit een keten waar er veel aandacht is voor de gezondheid van de dieren. Met de boerderij coach werkt iedere boer aan het welzijn van zijn varkens. En dat geeft een meetbaar verschil. Het welzijn op de boerderij belonen de varkens met een gezonde vleesgroei.

Bij Pork Best vinden we het belangrijk respectvol met de dieren om te gaan. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn maar ook omdat het een positief effect heeft op de kwaliteit en houdbaarheid van het vlees. Korte transportafstanden en het voorkomen van stress rondom het transport door speciaal opgeleid personeel zorgen hiervoor en uiteindelijk ook een smakelijk stukje vlees.

Verantwoord betekent ook duurzaam boeren. Een belangrijk thema op onze boerderijen. Alle aangesloten boerderijen berekenen jaarlijks hun CO2 footprint en met de gestelde eisen werken zij zo aan een zo laag mogelijke impact op het milieu.